Neue Seite 1
HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA U ŠVICARSKOJ
   

  

 

Neue Seite 1
O nama
Časopis DO
Hrvatska
Vaša pisma
Knjige
  Iz Švicarske
  Zanimljivosti HR
  Linkovi
 

 

Kroatischer Kulturverein

Hrvatska Kulturna Zajednica

Eichtalboden 83

CH-5400 Baden

 


 

VAŽNO =>

 
 
 
hakave.gif
 
 

 

 

hous-logo.jpg

 

 

 

   
   
   
 

IZ POVIJESTI HKZ     (22.04.2012.)

Izvještaj Nadzornog odbora (NO) na 28. Saboru HKZ, 21.05.2000. u Luzernu

Od 27. Sabora do danas Nadzorni odbor održao je više redovnih sastanaka i bio uglavnom u punom sastavu prisutan na svim redovnim i izvanrednim sastancima GO (glavnog odbora). Osim toga, članovi NO bili su prisutni na godišnjim skupštinama svih Ogranaka, a povremeno i na sastancima Upravnog odbora (UO).

Na prvi sastanak NO 25.04.99. bio je pozvan i bivši predsjednik g. Smokvina Rade, uz zamolbu da na primopredaju donese sav materijal i dokumentaciju NO. Isti se gospodin nije niti odazvao niti ispričao, a dokumente Nadzornog odbora još uvijek nije predao.

Dio aktualnih radnih dokumenata i dio arhive Zajednice predani su tek u ljeti 1999.

Da Zajednica ima imovinu - knjige, umjetničke slike, zastave, posebno rađen stoljnjak za konferencijske stolove, narodne nošnje, itd. - poznata je stvar. Manje je poznato da to nije vođeno u knjigovodstvu kao imovina i da se nalazi kod raznih bivših dužnosnika koji su si to valjda zadržali kao osobnu nagradu za vlastiti "dobrovoljni" rad.

Drugi sastanak NO-a sazvan je zbog isključenja članova Inicijativnog odbora za sazivanje izvanrednog Sabora. Razlozi isključenja bili su članstvu objašnjeni pismenim putem. Nismo bili suglasni sa isključenjem svih inicijanata, jer po našem mišljenju mogu se isključiti samo oni koji direktno bojkotiraju rad Društva. Naše mišljenje proslijedili smo Upravnom odboru, sa zamolbom da preispitaju korektnost odluke i uzmu u obzir naše zaključke. UO, a onda i GO, uvažili su naše mišljenje i kako Vam je poznato, odluka o isključenju poništena je za sve, osim za poznatu četvorku (Ivan Nikola Jović, Vesna Polić, Iris i Radovan Smokvina), koja je onda podigla dvije tužbe istovjetnog sadržaja protiv Zajednice (jedna po civilnom, druga po kaznenom postupku).

Svakom razumnom čovjeku mora biti čudno zašto isti ljudi podižu dvije istovjetne tužbe. Zar ne bi jedna bila dovoljna da dokažu svoje pravo?
Pitamo se također zašto 14 inicijanata podižu treću tužbu kojom traže poništenje isključenja i pored toga što je to već učinjeno? Iza toga očito stoji namjera financijski uništiti društvo!

Nadzorni odbor uputio je zamolbu svim Ograncima da na vrijeme pošalju svoje financijske izvještaje i omoguće kontrolu blagajničkih knjiga. Tom pozivu odazvali su se svi ogranci osim Ogranaka Baden-Zuerich i Zuerich-Winterthur. Naša je dužnost da vas, štovani članovi, izvjestimo o ovom krupnom prekršaju statuta. Oni i na drugi način krše statut i pravilnik rada i na svojim godišnjim Skupštinama donose protustatutarne odluke. O tome slijedi poseban izvještaj koji će vam pročitati gđa. Gaupp.

Na zadnjem sastanku GO 12.03.00., odlučeno je da se radi masivnih povreda statuta u ograncima Baden-Zuerich i Zuerich-Winterthur moraju sazvati izvanredne skupštine. Gđa. Križanić Kristina, predsjednica ogranka Winterthur priznala je učinjene prekršaje, za razliku od predsjednika ogranka Baden, g. Marijana Jakopovića. UO do sada nije imao vremena sazvati te izvanredne skupštine. O budućnosti ovih ogranaka, pod trenutačnim vodstvom, treba razmisliti.

Ono čime se do sada nije morao baviti niti jedan NO, palo je nama u 'čast'. Morali smo izvršiti kontrolu čak dva zahtjeva za održavanje izvanrednog Sabora. Naš izvještaj o prvom zahtjevu dobili ste pismeno na osobnu adresu, a drugi ste mogli pročitati u Društvenim obavijestima broj 87. Od strane inicijanata za Izvanredni sabor, rečeno nam je da smo ih krivo razumjeli, t.j. da drugi zahtjev nije bio drugi zahtjev, nego pročiščeni prvi. Mi naravno nismo došli na tu ideju, jer u Švicarskoj (a koliko znamo, niti bilo gdje drugdje u zapadnom društvu) nije moguće nadopunjavanje i ispravljanje već predane inicijative.

Kao što vidite posla je bilo puno, a mi smo se trudili da ga obavimo kako najbolje znamo.

U ime NO, V. Šimunović, predsjednik

Drugi dio izvještaja Nadzornog odbora


I. Prekršaji koji su napravljeni u ogranku Baden-Zuerich:


a) na godišnjoj skupštini

1. Glasovali su ljudi koji su prema vlastitom opredjeljenju ili članovi središnjice (na pr. Tihomir Nuić, Ivana Župan-Tomerlin, Zovko Franjo, Kos Stjepan) ili nekog drugog ogranka (na pr. Georg Foglar, Zlatko Pintarić), te Iris i Rade Smokvina, koji su isključeni (čl. 25 statuta "pravo glasa na skupštini imaju samo redovni članovi dotičnog ogranka").
2. Izabrani su ljudi u Odbor ogranka (OO), ali nije izabran predsjednik (čl. 25 statuta "skupština ogranka raspravlja ..., te bira članove odbora i predsjednika").
3. Financijski izvještaj nije napravljen
4. Birani su ljudi za Nadzorni odbor, koji nije predviđen za ogranke. Pored toga što je NO ovog ogranka postojao već i prošle godine, blagajna nije provjerena, nije napravljen nikakav izvještaj, a gospodin Lovro Jonak je dobio razriješnicu pod uvijetom da sredi kasu. U ovom ogranku to je praksa već godinama.
5. Uprava ogranka predlaže članovima neplačanje članarine u glavnu blagajnu. Time krši čl. 33 statuta (članarina se uplačuje u glavnu blagajnu), čl. 26 (Odbor ogranka/OO koordinira svoj rad sa Upravnim odborom/UO) i čl. 34 (djelatnost od značenja za cijelo društvo određuje UO).


b) tokom godine


1. OO izdaje male Društvene obavijesti (DO) bez pitanja i odobrenja UO (čl. 22 "UO zastupa Društvo prema javnosti" i 34 statuta "Djelatnost od značenja za cijelo Društvo financira i određuje u pravilu UO", čl. 13.6 pravilnik rada ogranka "U svrhu što uspješnijeg rada HKZ-a, slijedeće djelatnosti ostaju u nadležnosti UO - Odnos s javnošću ili publikacije")
2. OO organizira političke tribine (čl. 6 navodi moguće djelatnosti među kojima nema političkih tribina i 26 statuta "OO svoj rad koordinira s UO")
3. OO potpiruje neslogu i provocira konflikte (čl. 2 govori o duhu zajedništva i sl. i čl. 4 statuta "Društvo promiče prijateljstvo, razumijevanje ...")
4. OO ne informira UO o svojim planovima, priredbama, ne predaje financijski izvještaj o priredbama (sve po čl. 12 pravlnika rada ogranaka)
5. Prema čl. 24 statuta, ogranak mora raditi i djelovati prema Pravilniku rada ogranaka. Nažalost ovaj ogranak se toga ne drži.

 

II. Prekršaji koji su napravljeni u ogranku Zuerich-Winterthur:


a) na godišnjoj skupštini


1. Glasovali su ljudi koji su isključeni: Nikola Jović i Vesna Polić (čl. 25 statuta "pravo glasa na skupštini imaju samo redovni članovi dotičnog ogranka").
2. Nije napravljen izbor za OO (čl. 25 statuta "Skupština ogranka se održava svake godine. .... te bira članove svog odbora i bira predsjednika"), što znaći samovoljno produženje mandata.
3. Financijski izvještaj nije napravljen
4. OO predlaže članovima neplačanje članarine u glavnu blagajnu. Time krši čl. 33 statuta (članarina se uplačuje u glavnu blagajnu), čl. 26 (OO koordinira svoj rad sa UO) i čl. 34 (djelatnost od značenja za cijelo društvo određuje UO).


b) tokom godine napravljeni su prekršaji identični onima ogranka B-Z

Za Nadzorni odbor, Dunja Gaupp

 

O povijesti HKZ, radnim tijelima i projektima


 

 

Neue Seite 1
© 2002 HKZ Hrvatska Kulturna Zajednica
Design & programming: