Neue Seite 1
HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA U ŠVICARSKOJ
   

  

 

Neue Seite 1
O nama
asopis DO
Hrvatska
Vaa pisma
Knjige
  Iz vicarske
  Zanimljivosti HR
  Linkovi
 

 

Kroatischer Kulturverein

Hrvatska Kulturna Zajednica

Postfach

CH-8050 Zuerich

 


VAŽNO =>

 
 
 
hakave.gif
 
 

 

 

 

hous-logo.jpg

   
   
   
 

HRVATI, PROBUDITE SE I VRATITE BOGU!

Izumiranje Hrvata prvotno je pastoralno-teološki problem, ali ga Crkva u Hrvata takvim ne doživljava

Nedavno je jedna relativno manje istaknuta vijest šokirala i uzdrmala mnoge, poput one atomske bombe koja je pala na Hiroshimu. Naslovi u dnevnom tisku su bili kako će za 20 godina izumrijeti svi Pažani, svi stanovnici otoka Paga.

Dvadeset godina nije veliko razdoblje u životu jednoga naroda. Pag je otok bogat ovcama, ukusnom paškom janjetinom, bogat paškom čipkom i paškim sirom, ali je 'bogat' i brojnim starim momcima i djevojkama. U svemu je bogat, samo djece i mladeži nema.

Nema onih koji stvaraju budućnost, a to su obitelji s brojnom djecom. Djece je malo. Zavladao je odvratni Zwei Kinder System! Da je istinito kako piše dnevni tisak, svjedoči i podatak koji je dao župnik iz Paga: U 2009. godini umrlo 30 ljudi, a rođeno je 21 dijete. Godinu prije umrlo je 39 ljudi, a rođeno je 27 djece. Kad se sve to zbroji, Pag je u dvije godine ostao bez 21 stanovnika.

ŠTO JE TO MEHANIČKI PRIRAST?

Novinar koji je o ovome pisao, očito nije Hrvat pa kaže da je katastrofu ublažio mehanički prirast, tj. naseljavanje stranaca, a to je tek prava katastrofa. Time se mijenja jezik, narječje, naglasak, povijest, kultura, mijenja se vjerska i nacionalna pripadnost. Posljedica mehaničkog prirasta je i izumiranje paških običaja, a time i izumiranje naroda. Dakle, novinar nije nacionalno odgojen pa ne vidi da je riječ o dvjema katastrofama; prva je što Pažani izumiru, a druga je što će taj otok naseliti neki drugi narod. Ovime bi povijesni katolički kraj mogao biti pretvoren u kakvo islamsko središte, dođu li u njega Muslimani.


Ako se uzme u obzir da je Pag u posljednjih deset godina izgubio stotinjak Pažana, a broj stanovnika se nije smanjio - dolazi do bolne činjenice da je doselilo sto novih stanovnika. Zato ne treba brinuti da će ovaj otok ostati bez stanovnika. Pag ima svoje prirodno bogatstvo. Ali, trebalo bi nas zabrinuti što na otoku više neće živjeti domicilni Pažani, nego neki doseljenici. Tko će biti ti doseljenici, koje vjere i kojega jezika, koju će kulturu donijeti i koje običaje?!


Slučaj Paga nagovještaj je onoga što Narod stalno tvrdi, a to je da ćemo prvo izgubiti otoke i najljepše more na svijetu. To je početak kraja Hrvata. Počet će na Jadranu, a završiti u Lici, Istru, Banovini, Posavini, Podravini i Zagorju.
U još nečemu je Pag slika Hrvatske. Naime, u Pagu je velik broj samaca koji se stalno povećava. Danas Pag ima 150 neoženjenih muškaraca između 35 i 50 godina i stotinjak neudanih žena od 30 do 45 godina. Većina je njih vrlo dobro situirana pa se razlog ne može tražiti u lošem materijalnom stanju.


Naši novinari, demografi i političari govore o tome da se izvorno, domaće stanovništvo (čitaj: Hrvati) stalno smanjuje, ali se broj stanovnika ne smanjuje jer dolazi mehanički priljev stranog stanovništva. U odnosu na popis stanovništva od 1991. u Pagu je oko 20% novih prezimena, prezimena koja nikada nisu postojala na ovome otoku.


Ako se ovakva praksa nastavi, za 20 godina u Pagu neće biti izvornog stanovništva, ali novinar nema petlje reći da neće uopće biti Hrvata, nego će Pag naseliti nehrvati. Neki čak govore da bi se to moglo dogoditi već za 15 godina. Za 15 godina bi Pag mogao biti ispražnjen od Hrvata. Dakle, radi se o populacijskoj katastrofi u našoj bliskoj budućnosti.


Zašto Pag izumire? Zašto izumiru drugi otoci? Jer nakon Paga, doći će na red, jedan po jedan, i svi ostali hrvatski otoci. Doći će na red i Istra. Svugdje je ista praksa - sve manje domicilnog stanovništva, a sve više nehrvata. Dok otoci izumiru - Hrvati spavaju. Naša je tvrdnja jednostavna. Hrvati izumiru zbog grijeha - grijeha nerađanja djece ili rađanja malog broja djece. A gdje su tek oni koji nisu ni sklopili katoličke brakove, nego su ostali bez svojega bračnog sudruga, pa time i bez djece?! Sve ovo "Narod" piše već 15 godina, ali mi smo kao glas vapijućih u pustinji. Malo nas tko čita i malo nas tko pomaže. Pa autor ovoga uvodnika je već prije 20 godina pokrenuo jednu plemenitu akciju - apostolat obitelji "Jedna obitelj više", a sastojao se od susreta mladića i djevojaka zrele dobi.

VELIKI HRVATSKI GRIJEH - NERAĐANJE DJECE!

Dakle radi se o grijehu nerađanja djece. Crkva u Hrvata trebala bi pokrenuti jednogodišnju nacionalnu pastoralnu duhovnu obiteljsku obnovu kojom bi cijelu jednu godinu svi župski propovjednici držali iste propovijedi. Time bi cijela Hrvatska bila jedna propovjedaonica. A zatim bi se trebale pokrenuti i ispovjedaonice, i molitvene zajednice. Najlakše je moliti, nikoga ne prozivaš. Ali potaknuti nekoga na promjenu života, to je nešto drugo. Zato je i naslov ovoga uvodnika: Hrvati, probudite se i vratite Bogu! I to je čisto moralni problem. Ali Crkva šuti, a narod spava. Duhovni pastiri spavaju, a narod srlja u smrt. Evo, zato izumiremo.


Što se tiče naših hrvatskih biskupa, mi imamo zlatne biskupe, ali ni oni baš puno ne troše papir i olovku kad je u pitanju natalitet. Nije mi baš poznata neka poslanica biskupa, kao što mi nije poznata ni poslanica nekog teologa koja bi govorila da je nespojivo imati dvoje djece i biti dobar kršćanin.


Sve se to zna, ali osim našeg Naroda i knjižice "Jedno dijete više", nije mi poznato da se ijedan biskup ili teolog pozabavio brojem djece u obitelji, a to je najvažnija stvar kada se radi o odgovornom roditeljstvu. No, o svemu se govori ali se šuti o broju djece. Zato je naš Pokret kao minimum stavio četvero djece u obitelji. S jednim i dvoje djece izumiremo. S troje djece ostajemo na istom, a tek se s četvrtim djetetom napučuje zemlja i ostvaruje se ona biblijska: I napučite zemlju...(Post 1,27).

Župnicima je dano na volju: ako je neki svjestan i žao mu je naroda te poput Isusa gleda na obitelj, progovorit će koju riječ i u njegovoj će se župi roditi koje dijete više.


Tisuće su domova slušale moju propovijed "Jedno dijete više" i tisuće su se djece rodile. Naš narod je dobar, ali nema vođa, kako onih političkih tako i onih duhovnih. Treba probuditi i naše crkvene medije. Neki od njih su se očito zarekli da na njihovim stranicama neće biti riječi o populacijskoj politici. Pa ipak, među crkvenim tiskom nećete pronaći list "Narod", jedine novine koje se bave problemom izumiranja Hrvata. Nađe se netko tko kaže da ovakvim novinama nije mjesto među crkvenom štampom.

TKO JE SAD NA REDU?

Prema saznanjima kojima raspolažemo, prvo su na redu naši otoci. Brojni su naši otoci koji će uskoro izumrijeti. Emisija koja svake subote govori o hrvatskim otocima nikada ne spominje prirodni prirast na tim otocima. Otoci su svime bogati, ali djece nemaju. A mi ne izumiremo zato što smo gladni, bolesni ili siromašni. Mi izumiremo samo zato što smo se udaljili o Boga. Udaljili smo se od principa kršćanskog bračnog morala. Ne vidimo Boga Stvoritelja u onom sićušnom zametku - budućem čovjeku!


Kad sve hrvatske ispovjedaonice i propovjedaonice budu oca i majku pitale zašto imaju jedno ili dvoje djece te kada ih potaknu i probude im savjest za jedno dijete više, Hrvatska će biti spašena. Ali tu sada nema nikakve inicijative. Zato predlažem biskupima da se pokrenu jednogodišnje pučke misije obraćenja i duhovne obnove, a sve u duhu Knjige postanka (Post 1, 27): Rađajte se i množite... Jasno je da se zemlja ne može napučiti s jednim ili dvoje djece.


Dolazi na red brzo i Istra. Istru 'spašavaju' Slovenci. Oni su većinski gruntovni vlasnici u Istri, ali to političare u Zagrebu ne zanima.


Crkva jedina može spasiti Hrvate. Političari ih nikada neće spasiti. Izumiranje Hrvata je čisto vjerski problem. Hrvati više ne prihvaćaju brak i djecu kao nešto od Boga. Kada hrvatska obitelj bude shvatila da je Bog onaj koji traži rađanje djece jer se time širi volja Njegova, i kad budu iz ljubavi prema Bogu Stvoritelju rađali djecu, onda će Hrvatska biti zdrava, snažna i mlada, onda neće biti finis Croatiae, nego će se dogoditi obnova Hrvatske i demografski preporod Hrvata.
Kakva je to utjeha doznati da je u Pagu do nedavno bilo samo 30 % domicilnog stanovništva, a prije 20 godina 50 %?! Dakle, Pag godinama prelazi u ruke strancima. Domaće pak stanovništvo 'seli' na groblja. To će ostati kao najtrajniji spomen Hrvatima. Naša groblja! Davno je već pjevao Silvije Strahimir Kranjčević, a mi po tko zna koji put s ovim završavamo, pozdravljajući paške vlastodršce, moćnike i župnike:

Pružimo si bratske ruke,
rastrgane iz daljine,
iskopajmo grob si velik,
s kraja na kraj domovine
i lezimo u njeg' mirno,
kao braća zagrljeni,
kad živjeti nismo htjeli...

Piše don Anto Baković

glavni i odgovorni urednik Naroda

12.11.2010.

 

 

Neue Seite 1
© 2002 HKZ Hrvatska Kulturna Zajednica
Design & programming: