Neue Seite 1
HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA U ŠVICARSKOJ
   

  

 

Neue Seite 1
O nama
asopis DO
Hrvatska
Vaa pisma
Knjige
  Iz vicarske
  Zanimljivosti HR
  Linkovi
 

 

Kroatischer Kulturverein

Hrvatska Kulturna Zajednica

Postfach

CH-8050 Zuerich

 


VAŽNO =>

 
 
 
hakave.gif
 
 

 

 

 

hous-logo.jpg

   
   
   
 

SULDA TEZA O PODJELI BIH IZMEĐU PREDSJEDNIKA TUĐMANA I MILOŠEVIĆA  02

Predsjednik dr. Franjo Tuđman o izjavama Paddyja Ashdowna

Nitko u ovom procesu, ni tužiteljstvo, ni obrana, ni sud, nije uzeo u razmatranje iskaze predsjednika dr. Franje Tuđmana koje je iznosio javno i argumentirano o inkriminiranoj "salveti" od 6.5.1995.


Njegove izjave niti su tajne, niti nedostupne. Objavljene su u masovnim medijima u Francuskoj, Italiji, Izraelu, Turskoj i Hrvatskoj. Objavljene su kao odgovor na objede lorda Ashdowna. Ali nema tragova da su uzete u razmatranje od strane tužiteljstva, obrane i suda. Zašto?


Citirat ćemo odgovore predsjednika Tuđmana na upite stranih novinara o "salveti" Paddyja Ashdowna.

 

Francuska televizija FR-2
19. kolovoza 1995., tonski zapis, Razgovarao Thierry Thiller

Znate da se u ovom trenutku jako mnogogovori i u Francuskoj i u Engleskoj o budućem ustrojstvu, budućoj podjeli Bosne koju ste Vi, navodno, zaista kažem, gouorim u kondicionalu, koju sie Vi navodno svojedobno izložili u Londonu. Ako bi io bilo istina, mislim, ako bi do toga došlo, do podjele u Bosni - koje mjesto biste Vi rezervirali Muslimanima, koje mjesto Vi vidite za Muslimane?

- Vidite, prije svega ja nisam izložio u Londonu nikakvu ideju, pa ni crtu podjele. Bosne. Veoma je zanimljivo da se i za kraljevskim stolom mogu naći ljudi koji zlorabe razgovore o ozbiljnim temama, a u tom razgovoru ja sam samo podsjetio da je u okviru NATO-a 1993. godine iz Bruxellesa izašla jedna karta gdje je povućena crta podjele interesnih sfera između Istočne Europe i Zapadne Europe, koja ide kroz sredinu Bosne, i da bi vjerojatno rješenje podjele, u okviru bosanske unije, između srpskog dijela i federalnog dijela bošnjačko-hrvatskog, trebalo tražiti u okviru te crte, a sve ostalo je onda jedna špekulacija kompromitiranja tog rješenja, da su ti prijedlozi moji, a ne iz tih međunarodnih krugova koji zapravo nuđaju, kao što smo kazali maločas, rješenje u okviru unije Bosne i Hercegovine na ta dva dijela.

No, dužan sam još odgovoru na Vaše pitanje dodati - u okviru traženja izlaza iz krize na tlu bivše Jugoslavije, Muslimani su na početku pokušavali ostvariti sporazum sa Srbima. Ali Srbi taj sporazum nisu prihvatili, nisu prihvaćali bosanske Muslimane u svoje krilo, vjerojatno zbog toga što u Srbiji već ionako imaju velik broj muslimanskog življa u Sandžaku i na Kosovu. A onda je došlo do takvog prijedloga zapadnog svijeta što smo mi Hrvati prihvatili, koji je rezultirao Washingtonskim sporazumom, gdje je došlo do ideje i do programa stvaranja muslimansko-hrvatske federacije s konfederalnim osloncem na Hrvatsku, što samo po sebi onda u svim tim međunarodnim prijedlozima, do ovoga američkog sada, predstavlja kako bi se u okviru Unije Bosne i Hercegovine srpski dio mogao isto tako osloniti na Srbiju, odnosno Jugoslaviju.
U razgovoru za tim kraljevskim stolom ja sam toga gospodina na njegovo interesiranje htio sam podsjetiti na tu kartu koja je g. 1993. u Europi izašla u Bruxellesu iz kruga NATOa. I bio bih Vam veoma zahvalan da je donesete precizno, jer se vidi gdje je, znači, razgraničnje između Istočne i Zapadne Europe, između sfere utjecaja Rusije, bez obzira na to je li u Rusiji vladao Ivan Grozni, Petar Veliki, Staljin, ili Jeljcin - uvijek ostaje ta sfera gdje Rusija želi ostvariti utjecaj preko pravoslavnih zemalja, i Zapadne Europe, zapadnoga svijeta. Ja sam, znači, podsjetio na tu razdiobu da bi onda gospoda zlorabila i falsificirala, pa onda od londonskog "Timesa" do "Spiegla" prenosila jednu falsificiranu crtu kako sam ja tobože čak pristao da istočnom dijelu pripadne istočia Slavonija i Baranja, što je potpuni nonsens i krivotvorenje u providne političke svrhe. Bio bih veoma zainteresiran da donesete to. Pripisujući meni ono do čega su zapravo došli i u takvim ozbiljnim sredinama kao što je Bruxelles, sa sklopom i NATO'a i Europske unije, i sada prijedloga s kojim američka delegacija obilazi glavne svjetske gradove.

Samo zbog veće preciznosti, molim Vas lijepo, tu crvenu crtu tada je netko povukao u Europskoj uniji?
- To je karta koja je proizašla tako, s tom crtom iz Bruxellesa, imate tumačnje na francuskom jeziku.

Bismo li je možda mogli dobiti?
- Možete, kopiju, da.

Može u boji, ako je moguče, u boji.
- Da, u boji, da. U boji ćete dobiti, da.

F. Tuđman, Hrvatska riječ svijetu, Zagreb, 1999., str. 367/8

 

TV Turske 29. kotovoza 1995., tonski zapis. Razgovarao Fatim Antayli

U svibnju, u tijeku večere u Londonu, sjedili ste uz Paddyja Ashdowna i nacrtali kartu na komadiću papira. Na toj karti nije bilo Bosne i Hercegovine, nacrtali ste neki teritorij koji ne sadrži Bošnjake. Je li točno da ste nacrtali takvu kartu?
- Nikakvu crtu podjele Bosne ja nisam crtao, a veoma je zanimljivo da, znači, ima ljudi koji će to što je već bilo, večera ili ručik, u kraljevskom dvoru zlorabiti. Kad je taj gospodin spominjao probleme, onda sam ja podsjetio na crtu koja je nastala u okviru NATO-a u Bruxellesu i koja je objavijena na službenoj mapi, tiskanoj 1993., o razgraničnju Istočne i Zapadne Europe, i to istočne zone na čelu s Rusijom, koja ostaje euroazijska sila i koja se oslanja na pravoslavne zemlje, bez obzira na to je li u Rusiji Petar Veliki, Ivan Grozni, Staljin ili Jeljcin, i na to da zapravo svi prijedlozi do kojih je došla međunarodna zajednica idu za tim da se u okviru Unije Bosne i Hercegovine najprije stvore tri republike, unija triju republika, a zatim nakon Washingtonskih sporazuma o bošnjačko-muslimansko-hrvatskoj federaciji, unija dviju republika, i da je problem zapravo o razgraničenju koje vjerojatno treba tražiti u okviru toga strategijskog razmišljanja u okviru NATO-a, znači, ne o podjeli kao takvoj Bosne i Hercegovine, negoli o traženju rješenja razgraničenja između ta dva entiteta, muslimansko-hrvatske federacije i srpskog dijela u okviru unije Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da je čak i jedan filozof poput Finkielkrauta imao potrebu da se na to osvrne i napomene kako je to pokušaj pripisivanja predsjedniku Tuđmanu onog što predlaže međunarodna zajednica, svi oni koji se bave rješenjem krize u Bosni i Hercegovini. Moji ljudi Vam mogu pokazati tu mapu.


F. Tuđman, Hrvatska riječ svijetu, Zagreb, 1999., str. 374/5

 

TV Izrael, 4. rujna 1995., tonski zapis

Koliko mi je poznato Vi ste demantirali tzv, "kartu na ubrusu" iz Londona, demantirali ste da ste je stvarno nacrtali. Međutim, pitam se, ne približavamo li se u stvarnosti rješenju koje bi zapravo značilo podjelu područja na dvije glavne sile, uz određenu autonomiju za bosansku muslimansku državu?

- Na tom nesretnom kraljevskom ručku, odnosno većeri, ja sam samo podsjetio na mapu koja je izišla 1993. godine iz redova, ako ne izravnih, a ono oko redova NATO-a u Bruxellesu između onog svijeta nad kojim će imati utjecaj Rusija, bez obzira tko u Rusiji vladao, jer Rusija ostaje euroa-zijska sila sa svojim težnjama za sferom utjecaja preko pravoslavnog svijeta, a sve drugo je špekulacija. Znate li za tu kartu?

Mislite na originalnu kartu? Ne!

- Osim toga, svi prijedlozi, na što su kazali i malo poznatiji ljudi u Europi, uključujući i francuskog filozofa Finkielkrauta, svi prijedlozi o rješavanju krize u Bosni i Hercegovini kreću se na crti rješavanja bosanske krize na taj način da se postigne razgraničenje između srpskog dijela sada i između hrvatsko-bosanske federacije, makar i u okviru zadržavanja Bosne i Hercegovine kao posebne unije ili republike i članice Ujedinjenih naroda.


F. Tuđman, Hrvatska riječ svijetu, Zagreb, 1999., str. 384/5

 

Le Figaro, 23. rujna 1995. tonski zapis. Razgovarao Patrick de Saint-Exupery

Kad govorite o razgraničenju, vjerojatno pomišljate i na onu kartu, na onu mapu koju ste navodno nacrtali na jelovniku, barem je tako gospodin engleski zastupnik izjavio.

- Ja sam samo u razgovoru podsjetio na kartru koju je jedno francusko izdavačko poduzeće izdalo u Bruxellesu. Vi znate tu kartu? Za tu kartu ljudi kažu da nije objavljena bez znanja zapadnih strateških mozgova u NATO-u.

Ali ta karta odgovara i Vašim idejama.

- Ta karta na svoj načn izražava tu povijesnu i stvarnu realnost i pokušaj traženja nekoga takvog rješenja koje bi stvorilo pretpostavke za to - ono što sam jednom rekao da će doći do skandinavizacije, do stvaranja pretpostavki za jedan trajniji međunarodni poredak.

(F. Tudman, Hrvatska rijči svijetu, Zagreb, 1999., str. 396

 

Politique internationale (Pariz), nakon 9. travnja 1996. Razgovarao Thomas Hafnung.
Prijevod Anica Djamić

Osvajajući "Krajinu", Hrvatska je pokazala da je odIučila ponovno vratiti ukupni svoj teritorij i sačuvati svoj integritet. Naime, u istom času, britanske novine "Times" donijele su skicu koju ste vIastoručno nacrtali, a koja se odnosila na podjelu Bosne između Hrvata i Srba. Nije li u ome bilo osnovno proturječje?

- Još jednom ponavljam, moja je misao bila krivo protumačena. Potpuno je jasno da se takva vrsta klevete i optužbe pojavljuje svaki put kada Hrvatska vojno ili diplomatski uspije, svaki put kada se hrvatsko-bošnjački savez uspostavi, što očto, svima nije po volji. Dokazano je da nikada nisam nacrtao kartu podjele Bosne. Toga dana sam svom sugovomiku, gospodinu Ashdownu, prikazao samo osnovne geopolitičke podatke: liniju koja dijeli zapadnu i katoličku Europu od pravoslavnog i istočnog svijeta. Ta granica postoji već stoljećima, a dogodilo se da prolazi područem bivše Jugoslavije! Nacrtao sam, na traženje toga gospodina, kartu koja postoji u strategijskom atlasu koji je izdao "Complexe" iz Bruxellesa i koji prikazuje upravo tu crtu razgraničenja. To nitko ne može osporiti, a naročito ne članice NATO-a ili Europske unije, pogotovo što je taj dokument potpuno javan. Ograničio sam se na to da podsjetim na tu povijesnu stvamost koja je odigrala važnu ulogu u bosanskoj krizi, i to mnogo više nego brojne teorije i znanstvene strategije. Nažalost, rijetki su oni koji se usude suočti s tim problemom. Treba ipak priznati da taj sukob sudara dvije civilizacije: Istok i Zapad. Što se tiče ostaloga, ponavljam jednom zauvijek: nikada nije bilo navodnog dogovora o podjeli Bosne između Miloševića i mene.


F. Tuđman, Hrvatska riječ svijetu, Zagreb, 1999., str. 450/1

 

Corriere della sera, 15. prosinca 1997., tonski zapis. Razgovarao Massimo Nava

Niste mi, međutim, odgovorili na pitanje koje se odnosi na podjelu Bosne.

- Nikada nije bilo nikakvog sporazuma između mene i Miloševića, nikakve podjele Bosne.

Oprostite što Vas podsjećam na onaj famozni listić, kartu, na onom objedu u Londonu.
- Dragi gospodine, da će se jedan visoki diplomat za vrijeme objeda poslužiti provokacijom, to već spada u krug onih antihrvatskih gledišta nekih krugova na Zapadu koji su tradicionalno bili prosrpski. Na toj famoznoj salveti ja sam gospodina podsjetio samo na to da su na Zapadu i u okviru NATO-a, i u okviru strateških razmatranja suvremene svjetske situacije, nacrtali granice civilizacijske podjele, od sjevera do juga (1993.) koje su bile objavljene u svijetu, prema tome, ideja nije moja. Od internih NATO-ovskih, strategijskih razmatanja, do ne samo Huntingtona i slično, u razmatranju suvremene civilizacije.


F. Tuđman, Hrvatska riječ svijetu, Zagreb, 1999., str. 507

 

 

Nastavak slijedi!

 

1. dio, Na rubu pameti

2. dio, Predsjednik dr. Franjo Tuđman o izjavama Paddyja Ashdowna

3. dio, Strategiski atlas i podjela Bosne

4. dio, Umjesto zaključka

19.10.2010.

 

 

Neue Seite 1
© 2002 HKZ Hrvatska Kulturna Zajednica
Design & programming: